Finnish translation sprint 2012-06 KDE – results

English summary: Using the MediaWiki Translate extension, the KDE SC 4.9 release was collaboratively translated into Finnish during the midsummer. The goals of the translation sprint were to produce 10,000 new proofread translations and to unify the translations of many common terms. The goals were mostly met. Due to problems of counting the number of new translations, we had to change the measure to include also updated translations. We made 10,643 new or updated translations and over 8,250 translations were proofread. I believe the combined effort makes a visible difference, though in absolute terms there is more work to do for tens of more sprints.


Kesä-heinäkuussa järjestettiin KDE:n käännöstapahtuma, jossa käännetiin kaikkea KDE:sta, mutta erityisesti KDE SC 4.9 -julkaisua, josta saimme kaikki tärkeimmät osat tehtyä. Muitakin KDE-ohjelmia suomennettiin ja suomennoksia parannettiin. Erityisesti KDE:n verkkosivujen suomentamisessa päästiin eteenpäin. Aiemmin oli suomennettu vain osa KDE:n sivustojen yhteisistä viesteistä, mutta nyt koko Join the Game on suomeksi sekä muidenkin sivujen suomentamista on aloitettu.

Toinen tärkeä saavutus oli käännösten laadun parantaminen oikolukemalla tärkeimpien ja näkyvimpien KDE-ohjelmien viestejä sekä yhtenäistämällä käytettyjä termejä ja käymällä läpi yleisiä kehnouksia. Jotkut myös innostuivat korjailemaan heitä jo pidempään vaivanneita asioita, joita ei vain ollut aiemmin tullut tehtyä. IRC-kanavakin aktivoitui ja keskustelua käännöksistä syntyi.

Jäimme kuitenkin alkuperäisestä 10 000 uuden käännöksen tavoitteestamme: täysin uusia oli 6 315. Tämä luku ei pidä täysin paikkaansa, sillä siinä ei ole mukana sumeita viestejä. Sumeat viestit sisältävät esitäytetyn käännöksen, joka saattaa joko vaatia pientä viilausta tai on ihan väärin. Parempi luku saadaan, jos mukaan lasketaan parannetut suomennokset, jolloin tulokseksi saadaan 10 643 uutta tai parannettua käännöstä. Oikolukeminen ei ollut aivan yhtä suosittua, mutta silti yli 8 250 käännöstä oikoluettiin.

Monet kokonaisuudet jäivät myös kesken, joskus pientä vaille. Termien yhtenäistäminenkin jäi kesken, vaikka se olikin vain toissijainen tavoite ja tiedetysti turhan iso pala. Siitä huolimatta useita termejä saatiin yhtenäistettyä – työurakka on vain erittäin suuri ja liian suuri tehtäväksi kerralla.

Käännösten oikolukeminen Translatella todella toimi. Varsinkin verrattuna nykyiseen tapaan, jossa kääntäjät lähettelevät sähköpostilla kokonaisia Gettext po-tiedostoja eikä edes laadunvalvontaan tarkoitettu postituslista ole käytössä. Työkalun perustoiminnallisuus oli kunnossa: mikään ei juuri häirinnyt kääntämistä. Pientä hitautta tosin ole havaittavissa; syynä siihen lähinnä käännösmuistiominaisuus.

7–8 uutta ihmistä saatiin mukaan, joista muutama teki kymmeniä käännöksiä ja loput selvästi enemmän. Kaikki vastaan tulleet tekniset ongelmat tilastosivun skaalautumisongelmista käännösten po-tiedostoihin viennin pieniin korjauksiin saatiin ratkottua hyvin.

Edelleen pohdituttaa, miten saisi enemmän ihmisiä mukaan. Myös työkalun tuonnin ja viennin suhdetta SVN:ssä tehtyihin muutoksiin täytynee miettiä ennen kuin työkalua voisi ottaa käyttöön nykyisen po-tiedostojen sähköpostilla lähettelyn rinnalle. Automaattisesti vientiä ei kuitenkaan voi tehdä, koska KDE:n SVN-tilin käyttösäännöt estävät sen.

Tulevaisuudessa mietimme työkalun vakituisempaakin käyttöä. Suurin ongelma on herättää lokalisointi.org uudelleen henkiin ja yhdistää siellä olevat termit käännösalustaan.

 

Haluan kiittää kaikille osallistujia käännöstyöstä ja palautteesta alustan toimivuuden suhteen. Erikseen kiitokset Lasse Liehulle tämän yhteenvedon raakaversion koostamisesta.

-- .